VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK ÉS TÁJÉKOZTATÓK

TISZTELT VÁSÁRLÓINK!

A webáruházon keresztül leadott rendelések esetén a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) rendelet alapján úgynevezett elállási jog (visszaküldési és pénzvisszafizetési garancia) illeti meg Önöket.

Az áruházban Ön szabadon nézelődhet a termékkategóriák között, informálódhat, termékeket kereshet és tájékozódhat a teremékek áráról, illetve szolgáltatásainkról. 

Kérjük tekintse meg a webáruház igénybevételéhez és használatához szükséges tájékoztatókat:

Szállítási díjak és feltételek    Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)  

Fizetési feltételek  Adatkezelési tájékoztató

 


14 NAPOS ELÁLLÁSI JOG, VISSZAKÜLDÉSI GARANCIA

Online rendelés esetén Ön elállhat a vásárlástól 14 munkanapon belül és cégünk a törvényi előírások szerint teljes visszafizetési garanciát vállal.

Az elállás joga attól a naptól kezdődik, amikor Ön az árut átvette. A visszaküldési garancia igénybevételének feltétele, hogy az Ön számára nem megfelelő terméket, az átvételtől számított 14 munkanapon belül jelezze írásban cégünk felé az elállási nyilatkozat alapján, és küldje vissza a termékeket telephelyünkre (5000, Szolnok, Abonyi út 1.) kifogástalan és sérülésmentes állapotban. A visszaküldeni kívánt termékek visszaszállítás költsége Önt terheli. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk esetén, cégünk kérheti a kár megtérítését. 
 

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

Elállási tájékoztató, Elállási jog

Ha Ön magánszemélyként vásárol a  Webáruházban, akkor a leadott rendelés esetén Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni-e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Webáruházunkban megvásárolható termékek esetében Önt megilleti az elállási jog. A külön egyedi termék beszerzése esetén az elállási jog a Vásárlót nem illeti meg.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több termék rendelése esetén pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsóként szállított terméket átveszi. Ön határidőben gyakorolja az elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségekre:

Postai cím:                                                 5000, Szolnok, Sás utca 3.

Elektronikus levelezési cím:                      info (kukac) k-mobil2006.hu

 

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Visszatérítéskor kérni fogjuk Öntől, hogy fogadja el a banki visszautalási fizetési módot és küldje le részünkre a visszafizetéshez szükséges bankszámla számot és nevet; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. (használt, sérült, beszerelésre-kiszerelésre került, nem rendeltetés szerű használatból eredő kár)

MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI KIFOGÁSOK

A termékek kézhezvételekor győződjön meg tételesen a csomag tartalmáról, csak ezután írja alá az átvételi elismervényt. A futár távozása után, a hiányzó termékekre vonatkozó reklamációt nem tudunk elfogadni. Ha a termékkel kapcsolatban minőségi problémát észlel, azt haladéktalanul naptári 3 napon belül jelezze felénk írásban, e-mailen vagy postai úton, majd küldje vissza címünkre a hibás terméket. A visszaszállítási díj, mindenkor a Vásárlót terheli, a visszaszállítási díját nem tudjuk átvállalni.

A felszerelt és használatban lévő kapualkatrészek (vasalatok, sínek, görgők, zárak stb.) esetén a nem megfelelő beépítésből és szakszerűtlen telepítésből eredő hibákért nem tudunk felelősséget és garanciát vállalni, a termékeket cserélni nem áll módunkban. Kérjen mindig garanciát a szerelést végző szakemebertől.